Om CO2-neutraal te worden werken we vanuit de Klimaattafel samen aan duurzame initiatieven. Maak kennis met Wassenaarders die zich hiervoor inzetten. Zoals Gerd-Jan Otten, Rosita
ten Berge en Pasquale van Vliet-van Dijk van Buurtteam De Paauw.

Wat betekent dit initiatief voor jullie?

Wij willen graag aanjager van verduurzaming zijn. Onze eerste stap is de buurt motiveren tot vraagreductie (o.a. isolatie). Met een gemiddeld gasverbruik van ca. 3.000m3 per huishouden (gemiddelde in Nederland is 1.300m3) is daar veel winst te behalen. Dit draagt bij aan een lagere CO2-emissie en energienota, meer wooncomfort en het verkleint de overstap op hernieuwbare bronnen.

Waarom vinden jullie dit NU belangrijk?

Eind 2021 dient de gemeente een transitievisie warmte klaar te hebben. We kunnen dit afwachten, of zelf ook bijdragen.
Pasquale: Persoonlijk ben ik veel met verduurzaming bezig. Ik hoop mijn eigen huis (D-label) de komende jaren energetisch te kunnen verbeteren. Ik ben mij zelfs aan het certificeren tot energieprestatie adviseur. Als bouwkundig ingenieur zie ik de uitdagingen die dit voor bestaande woningen met zich meebrengt. Maar die uitdaging ga ik graag aan!
Gerd-Jan is al gedurende lange tijd zowel persoonlijk als professioneel met duurzaamheid bezig. In zijn voormalige woonplaats Den Haag is hij betrokken geweest bij de oprichting van ‘DuurSaam Benoordenhout’ en met zijn bedrijf helpt hij professionele partijen plannen te ontwerpen om wijken en complexen aardgasvrij te verwarmen. Ook zijn eigen woning moet eraan geloven, en zijn deelname aan het buurtteam was dan ook vanzelfsprekend.
Rosita: Toen ik van Den Haag naar Wassenaar verhuisde, was het vooral voor het prachtige groen. Om dit te behouden draag ik graag mijn steentje bij aan verduurzaming. Ik ben daar al mee bezig (geweest) door de aanschaf van zonnepanelen, een elektrische auto, deelname aan een Energy Party, etc. Met de buurtteams hoop ik dat we meer bewoners kunnen bereiken, en voor hen ook de link naar de gemeente te kunnen vormen.

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen?

Pasquale: Via een flyer van de gemeente werd ik op de Klimaattafel geattendeerd. Tijdens de afgelopen Klimaattafel vroegen andere buurtteams naar expertise op het gebied van isolatie. Ik heb contact opgenomen, en het balletje is gaan rollen.

Wat doet de gemeente?

Een nauwe samenwerking, en kortlijnige communicatie met de gemeente zijn gewenst. Het overleg van de gemeente met de buurtteams is daarin een goed middel. Een gedragen duurzaamheidsvisie
die aansluit bij de ideeën van onze en andere buurten is belangrijk. Bewoners zouden daadwerkelijk medezeggenschap moeten hebben. We willen op korte termijn een ‘eigen visie’ ontwikkelen met onze buurtgenoten. Plannen en ambities moeten in lijn met elkaar zijn om elkaar aan te vullen en te versterken.

Wat zou je Wassenaarders willen meegeven?

We zouden ons team graag uitbreiden met iemand die ons kan helpen met de communicatiestrategie en een ‘buurtanker’, iemand die De Paauw en haar bewoners door en door kent. Meedoen? E-mail: buurtteamdepaauw@gmail.com. Buurtgenoten die hun huis al hebben
verduurzaamd komen we ook graag mee in contact.

(Bron: De Wassenaarse Krant, 26 mrt 2021)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *